Zásady ochrany osobních údajů, ochrana a zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) "," GDPR "," GDPR "nebo" Obecné nařízení o ochraně osobních údajů "), informujeme uživatele o zpracování jejich osobních údajů a pravidlech, na nichž se provádí.

1.1. Správcem osobních údajů uživatelů je společnost Petr Klouček se sídlem Nad Volyňkou 22a, 104 00 Praha 10, IC: 46024441, dále jen správce.

1.2. Správce přikládá ochraně soukromí Uživatelů velký význam a jako správce údajů je chrání a chrání před neoprávněným přístupem.

1.3. Údaje uživatele se používají pro účely související s provozem webových stránek, včetně záznamů o prodeji, ke kontaktování uživatele ve věcech týkajících se objednávek, k provádění objednávek zadaných uživatelem, k přizpůsobení obsahu webových stránek jeho preferencím, k zajištění bezpečnosti služeb, k provádění měření, které umožňují zlepšování služeb pro statistické účely a pro marketingové účely, jako je zasílání pošty a remarketing.

1.4. Údaje uživatele shromážděné správcem pro účely uvedené v bodě 1.3 jsou: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, dále: IP adresa, typ použitého prohlížeče a ID relace, číslo bankovního účtu, datum narození. V případě prodejců jsou to navíc: název společnosti, daňové identifikační číslo, adresa sídla společnosti.

1.6. Vaše osobní údaje mohou být předány našim subdodavatelům, zejména poskytovatelům řešení IT a dalším subjektům, se kterými správce spolupracuje, pouze v souvislosti s realizací našich cílů.

1.7. V souladu s platnými právními předpisy jsou pseudonymizované údaje uživatelů předávány subjektům, které je zpracovávají na žádost správce, např. Marketingové agentury a subjekty poskytující statistické služby.

1.8. Údaje uživatelů mohou být zpřístupněny státním orgánům oprávněným je přijímat podle platných zákonů a v případě, že nedojde k vyrovnání částek splatných Správci, subjektům provádějícím řízení týkající se vymáhání pohledávek jeho jménem.

1.9. Právním základem pro zpracování údajů uživatelů za účelem poskytování služeb je nutnost plnění smluv o jejich poskytování (předpisy jsou takovou dohodou). Právním základem pro přizpůsobení obsahu služeb preferencím uživatele, zajištění jejich bezpečnosti a zlepšování služeb, jakož i interní marketing Správce je tzv. oprávněný zájem správce.

1.10. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům a na opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Uživatel může také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

1.11. Osobní údaje uživatele jsou správcem uloženy na dobu neurčitou, dokud si je uživatel nepřeje smazat.

1.12 V případě pochybností týkajících se zpracování osobních údajů může každá osoba požádat správce o informace. Každý Uživatel má také právo podat stížnost u dozorového orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nasledujte nás na Facebooku